The Naipaul in us

He writes well… this blogger.

Pa Ikhide

The writer V.S. Naipaul recently published a book, The Masque of Africa that is supposedly based on his recent visits to African countries like Uganda, Ghana, Nigeria, the Ivory Coast, Gabon and South Africa. These travels were allegedly to discover the “nature of African belief” according to this review of the book by Sameer Rahim in the UK Telegraph. Rahim gives the clear impression that this book does not improve upon the silence. It is the same tired, stereotypical garbage about Africa and civilizations of color. You wonder if at 80 years of age, Naipaul is finally losing it.

The drama Naipaul records in the book is cringe-worthy: In Gabon, his legs give way and someone attempts to transport him in a broken wheelbarrow. Give us a break! The sad truth is that ever since Naipaul was born among the wretched of the earth, as he would probably put it…

View original post 697 more words

Advertisement

Vosvika muAmerica Mazuva Ano

Mbeu yevanhu vosvika muno yati siyanei neyedu patakasvika. Isu taivinga chikoro, kana kuzotora twumakosi twekutiwanisa mabasa ane musoro, toshanda kwemakore, tichironga kuzodzokera kumusha takagukuchira upfumi. Asi ava vouya mazuva ano ava, huri-i, mabasa chaiwo. Pane mukomana akasvika mwedzi wapfuura uyu. Hameno kwazvakanhongana nemukadzi weChirungu anenge ane dzakadambuka dzose. Mungadai mavaona nhasi pavasvika pano kuzopemberera Zimbabwean Independence … Continue reading Vosvika muAmerica Mazuva Ano