Simbilimbi, Na F.J. Nyambare (Sir Yoro)

Bhururu, bhururu, nhai bhururu wangu, 
Une chokwadi here iwe?
Ndaiti hudera asi iweka nhasi wandikanga mate.

Hwako hunyasire wandisiya mukanwa muri kangwa.
Paye tichakura zvimbuzi wainyora nendove, 
Kuchikoro matebhuru uchipara nematombo.
Ko nanhasi here nhai Simba?
Zvawava nendebvu wani sekakotora.

Ndakakutora ndikati chiuya dhorobha, 
Nendandi muhuro ukati hausiye, 
Musi uya pagungano rebhavhudhe raTobhi, 
Takakuona wodonha nepoto uchinwa muto, 
 Nanhasi zita rako vanongoimba: "Simbilimbi vadhesve"

Ndakakutsiura ukati zvapera.
Mako mumoyo uchibika zvitsva.
Takasvika nepo pamusiwo we Pick n Pay
Ukanyora kumusana kwemuchinda uya kuti ; ”Mahobho ndibhudhi"
Ndakatozomira ndini ndodemba demba, 
Iwe warova chitsoka ndibereke.

Pamusangano paya musi weChina, 
Nemunwe yako wakaitei pamuchovha wa Chairman?
Ukati haina kugezwa rega ndidzaratadze;
"Clean me ndinoba huku"
Asi chii nhai Simba?

Takambotora nguva usingafambe uchitya kurohwa, 
Ndikati ini zvaiwana ngwarati.
Ndazivei hangu kuti uri kashiri zvako kane muririro wako.
Nhasi ndati ndikupinzewo machena.
Umbotsapfunyawo zvakarungwa nenyanzvi.

Wandiitei nhai Simbilimbi?
Ukati vanofanira kusara vachikuziva, 
Chokwadi here mu Nandos, 
Kusiya waisa rwako rwunyoro?
Dai wanyora nepenzura nani zvaidzimika.
Kuita hwekupara here nebanga murume mukuru?
"Simbilimbi was here"
Wotoshama n'ai dzekuzvimbirwa uchiti "Chimakuruwani"
Aiwa bodo wandiorora Simba bhururu.
Nhasi ndadzidza,
Kuona Simba azonzi Simbilimbi hunhubu.

Nhasi ndakanda mapfumo pasi, 
Ndaudzawo Fungai wekwaJayaguru nezvako.
Nemashoko apererwa, 
Ndokuzongoti hake ; "Dira rizare bhururu."

Sir Yoro

Sir Yoromosi kana kuti Murayanhiki semazivikanirwo aanoitwa nevazhinji, ndinyanduri anobva mudunhu raShe Mashayamombe kuMhondoro. Iri izita rekunemerwa kubva pakunyandura kwaakaita pfungwa dzevakawanda mugore ra2014 pane chimwe chiitiko chemunharaunda iyoyo asi rake rekuzvarwa naro ndiFibion Joel Nyambare. Zvekunyora Yoromosi akazvitanga mugore ra2010, achibatsirwa naVaMushore vaiva mudzidzisi papuraimari yake iyoyo paNyangwene Primary School muMhondoro imomo. Akazosimudzirazve rwendo rwake rwekuva nyanduri ari kusekondari paRio Tinto Mhondoro High School (yava kunziwo Rio Zim iye zvino) achibatsirwa nemudzidzisi wake weShona, Amai Chembwa. Akazotsikisa rimwe rebasa rake mugore ra2020 mumubatanidzwa wenhetembo unonzi Maungira eZimbabwe. Zvimwe zvezvinyorwa zvake zviri mumamwe mabhuku anoti Dzinobva Muropa, Shamhu ine Munyu uye Ruvarashe. Kozotiwo mamwe ari kutsikiswa anoti Nhetembo Dzepasichigare uye Manyukira eNhetembo. Nyambare anofarira kuraira mukunyora kwake kunyange zvazvo achizombonyora rudo, nyunyuto uyewo dzemugudza. Mubatei pafacebook (Fibion Joel Nyambare, Nhetembo tv), youtube (nyanduri sir yoromosi) twitter (nyanduri sir yoromosi), uyewo instagram.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s